Grupper

Tambarskjelvar IL. Logo.
15. mars 2016
BasisBall RIT

«Helgetimen» i veke 11 – påske RIT – vert fredag 18. mars kl. 16.30 på bana.

Tambarskjelvar IL. Logo.
14. mars 2016
Vyrde Tambarmedlem!

Du vil ein av dei nærmaste dagane motta betalingskrav på mobil, e-post eller i posten, for medlemskap i Tambarskjelvar IL. For å delta på aktivitetar i regi av Tambarskjelvar lyt du betale medlemskap i hovudlaget, i tillegg til treningsavgift i særgruppene. Satsar for medlemskap i Tambarskjelvar er: Born under 10 år kr 50,- Born 10-17…

Tambarskjelvar IL. Logo.
12. mars 2016
Årsmøte Tambar

Fredag 11. mars 2016 heldt Tambarskjelvar årsmøte på Dalen Næringssenter. Det nye Tambarstyret er slik samansett: Leiar Dag-Rune Mallasvik Nestleiar Torgeir Herstad Kasserar Karianne Øygard Medlemsansvarleg Siss May Edvardsen Styremedlem Håkon Svoen Styremedlem Ole Jonny Klopstad 1.vara Marit Stuhaug 2.vara Vidar Slettehaug Vi takka og av Thomas Solheim og Vegard Gillestad i Tambarstyret. I tillegg…

Tambarskjelvar IL. Logo.
8. mars 2016
BasisBall RIT

«Helgetimen» i veke 10 vert laurdag 12. mars kl. 16.00. Om timen vert ute eller inne vert avgjort seinare i veka.  

Tambarskjelvar IL. Logo.
2. mars 2016
Årsmøte 2016

Annonse årsmøte 11 mars 2016