Medlem

Innmelding

Innmelding i Tambarskjelvar Idrettslag gjer du på minidrett.nif.no

Kontigent

Medlemskontingenten i Tambarskjelvar IL vart endra på årsmøte 8.3.13.

Familiekontingent er kr 400, vaksne kr 250, ungdom 10 til 17 år kr 125, og born under 10 år kr 50.

Treningskontingent til dei ulike gruppene kjem i tillegg.

I kontingenten ligg det ein forsikring som dekker eventuelle skader på trening og konkurransar i Tambarskjelvar IL sin regi.