Medlem

Innmelding

Innmelding i Tambarskjelvar Idrettslag gjer du på minidrett.nif.no

Kontigent

Medlemskontingenten i Tambarskjelvar IL vart endra på årsmøte 8.3.13:
Familiekontingent kr 400
Vaksne kr 250
Ungdom 10–17 år kr 125
Born under 10 år kr 50

Treningskontingent til dei ulike gruppene kjem i tillegg. I kontingenten ligg det ei forsikring som dekker eventuelle skader på trening og konkurransar i Tambarskjelvar IL sin regi.

Skip to content