“Helgetimen” i veke 11 – påske RIT – vert fredag 18. mars kl. 16.30 på bana.