«Helgetimen» i veke 10 vert laurdag 12. mars kl. 16.00.
Om timen vert ute eller inne vert avgjort seinare i veka.