Hallen

Ynskjer du å leige Naustdalshallen?

Fyll inn skjema nedanfor, eller ta kontakt med driftskoordinator for idrettshallar i Sunnfjord Hege Andrea Sannerhaugen, e-post: Hege.Andrea.Sannerhaugen@sunnfjord.kommune.no, telefon 57 72 64 15 eller mobil 46 64 14 96.

Ynskjer du å trene i Vektløftarhallen?

I tillegg til å vere medlem i Tambarskjelvar IL og løyse treningsavgift, må du betale for nøkkelbrikke. Ta kontakt med Ove Varlid for å få tilgang, , eller tlf. 97 16 90 33.

Ynskjer du å leige kunstgrasbana?

Ta kontakt med Bjørn Hundershagen, bhunde@broadpark.no eller tlf. 91 70 97 01.

Du finn oversikt over kva som skjer på kunstgrasbana her: tambar-fotball.com

Last ned referat frå bruksstyremøter

Timeplan

Sal 1 | Sal 2 | Sal 3 (scene) | Tribunekiosk | Vektløftarhallen | Garderobar | Møterom
(På telefon anbefalar vi å snu skjermen for å sjå kalendaren i full breidde)

Prisar

Naustdalshallen TIL/med dugnad Andre/utan dugnad Merknad
Ein sal 87 kr/time 200 kr/time inkl. garderobar
Heil hall 260 kr/time 600 kr/time inkl. garderobar
Hall laurdag/sundag 300 kr/time, maks 2300 kr 400 kr/time, maks 2800 kr inkl. tribunekiosk
Vektløftarhallen TIL/med dugnad Andre/utan dugnad Merknad
Leige hall Avtale med Sunnfjord kommune
Årskort eigentrening 1225 kr
Nøkkelkort 150 kr Eigar må erstatte tapt kort

Bestill leige av hallen

  Ansvarleg bestillar:

  Namn:

  E-post:

  Telefon:

  Fakturaadresse:

  Tidsrommet de ynskjer å bestille hallen:

  Fra:

  Til:

  Type trening/arrangement:

  Melding:

  Last ned referat frå bruksstyremøter

  Skip to content