Grupper

Tambarskjelvar IL. Logo.
22. desember 2016
På ski i Instedalen!

Kjøp årskort for 2017 Betal 500 kr til konto 3705.25.36902      Instedalen Skianlegg AS Vi satsar på kalde grader og snø også i vinter! Vi brøyter og lagar løyper så snart det er forhold for det! Følg oss på facebook. Inntektene frå årskortet går til drift og til utbygging av anlegget som er særskilt tilrettelagt…

Tambarskjelvar IL. Logo.
22. desember 2016
Åsmunds skiskule 2017

I vinter vert skiskulen i to grupper: For dei frå om lag fire år og oppover til 7-8 år frå kl. 18.00 For dei frå 7-8 år og oppover vert det skiskule frå kl. 18.45. Men alle kan kome før og vere så lenge dei vil! Fellesaktivitetar, rettleiing og leik! Vi planlegg å starte måndag…