Årsmeldinga for 2019 finn du her!

Du finn alle årsmeldingane nedst til høgre under styremøtereferata.

Årsmeldinga viser at det er stor aktivitet og mykje idrettsglede i Tambarskjelvar IL. God lesnad!