Årsmøtet vert halde på Kyrkjelydshuset 10.juni kl 18:00.

Saksliste

Sakslista er i tråd med Årsmøtet sine oppgåver, jf. § 15 i Lov for Tambarskjelvar Idrettslag.

 • Sak 1 – Godkjenne dei som har røysterett
 • Sak 2, 3 og 4 – Godkjenne innkallinga, sakslista og møtereglane
 • Sak 5, 6 og 7 – Velje
  • a) Møteleiar
  • b) Referent
  • c) To medlemmar til å skrive under protokollen
 • Sak 8 – Handsame idrettslaget si årsmelding, irekna gruppeårsmeldingane
 • Sak 9 – Handame idrettslaget sitt rekneskap i revidert stand
 • Sak 10 – Handsame forslag og saker
  • 10.1 – Godtgjersle til styremedlemmer i hovudlaget
  • 10.2 – Oppretting av fond til idrettsleg aktivitet og utvikling
  • 10.3 – Oppretting av Badmintongruppe i Tambarskjelvar IL
 • Sak 11 – Fastsette medlemskontingenten
 • Sak 12 – Vedta treningsavgift i gruppene
 • Sak 13 – Vedta idrettslaget sitt budsjett
 • Sak 14 – Val
 • Sak 15 – Valnemnd

Velkomen!

Helsing styret i Tambarskjelvar