Instedalen skianlegg er no ferdig med både skileikelement, løypetrase, lysanlegg, klubbhus og parkering! Då er det klart for ei markering av alt arbeidet som er gjort sidan midt på 1990-talet. Det vert difor offisiell opning komande søndag, den 1.mars med Instiade og skimoro/skileik for alle frå kl.10.00. Markering kl. 11.30! Velkommen!