40 prosent kan ikkje å bruke kart og kompass. Komande søndag, den 26.5. kan folk i Naustdal lære seg det. Ski- og o-gruppa i Tambarskjelvar arrangerer Finn Fram Dag – kl. 11.00. Frammøte og parkering i Kletten-krysset på veg til Helgås.