Årsmøte 2019 vart halde på Håjen cafe 15.mars 2019. Her finn du ei fyldig årsmelding frå Idrettsåret 2018 som viser den store aktiviteten i Idrettslaget.

Tusen takk til alle som bidreg til at Tambarskjelvar IL kan tilby eit godt og breitt tilbod innan idrett til innbyggarane i Naustdal kommune!