15.mars held Tambarskjelvar Årsmøte for idrettsåret 2018. Årsmøtet er lagt til Håjen Kafe.

Saksdokumenta vert gjort tilgjengelege på idrettslaget si internettside seinast ei veke før årsmøtet. Forslag som skal handsamast på årsmøtet, må vere sendt til styret seinast to veker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre naudsynte saksdokument med forslag til årsmøtet vert gjort tilgjengeleg seinast ei veke før årsmøtet.