Ski- og o-gruppa har ikkje kapasitet til å gjennomføre ein frilufts-og o-leir for born no i august. Vi håpar å greie det til neste år.

Men det er mykje anna å vere med på! Dei som er med på minst åtte av aktivitetane gjennom sommaren får premie! Det inkluderer å ha prøvd seg på stolpejakt og turorientering.

Orienteringsaktivitetar revidert