I vinter vert skiskulen i to grupper:

  1. For dei frå om lag fire år og oppover til 7-8 år frå kl. 18.00
  2. For dei frå 7-8 år og oppover vert det skiskule frå kl. 18.45.

Men alle kan kome før og vere så lenge dei vil!

Fellesaktivitetar, rettleiing og leik!

Vi planlegg å starte måndag den 2. januar kl. 18.00 (eller så snart det er snø!)

Skiskulen er kvar måndag i januar, februar og det meste av mars! Skiskulen er i samarbeid med barneidretten i Tambarskjelvar.

Pris for dei som ikkje er med der er 300 kr med 50 kr i søskenrabatt.

Påmelding for alle til Åsmund Berthelsen – 93237073 eller asmund.berthelsen@icloud.com innan torsdag 29.desember.

 Også mogleg å kome med utover vinteren!

 Beste helsing

Åsmund

_15515052Foto: Geir Ole Laberg.

Meir om Instedalen skianlegg og skiskulen på: www.instedalen.no eller på facebook