“Utetimen” i veke 47 vert fredag 25. november kl. 18.00.
Vi møtest på skuleplassen!