«Utetimen» i veke 43 vert laurdag 29. oktober kl. 17.00.
Vi møtest i ballbingen!