Det vert halde årsmøte torsdag 04.02.16 kl. 18.30 –
møterommet i hallen

Sakliste:
1. Godkjenning av innkalling
2. Rekneskap og budsjett
3. Årsmelding
4. Medlemmer trimgruppa/medlemmer Tambarskjelvar
5. Medlemmer i styret – framhald
6. Dugnad EM i April
7. Event.