«Helgetimen» i veke 4 vert søndag 31.  januar kl. 12.00 .
Dersom hallen er ledig, vert treninga inne.  Sjå Tambar BasisBall på Facebook for nærare beskjed utover i veka.