Ynskjer du å leige hallen? Det er laga eit eige bestillingsskjema som du kan benytte. Meir informasjon om leige av hallen finn du her.