Tambarskjelvar IL inviterer til barneidrett torsdagar kl. 17-18 i Naustdalshallen, for gruppene 2-3 år, 4-5 år og 1. klasse.

Første dagen vert det frileik, der foreldre og barn kan nytte utstyret i hallen. Seinare vert det meir organisert trenging med fokus på leik og moro.