I veke 38 vert utetimen i ballbingen fredag 18.  september kl 17.00.