30. september 2018
Gi ditt samtykke til innmelding/registrering av dine born

Grunna det nye lovverket for dataregistrering (GDPR) må no medlemmane av norske idrettslag gi sitt elektroniske samtykke til registrering/innmelding via NIF sin web- eller mobilapp Min Idrett. Føresette må gi samtykke på vegne av sine born under 18 år. I Tambarskjelvar Idrettslag har vi til einkvar tid cirka 1200 aktive og betalande medlemmer, men i…