Trimgruppa

7. april 2016
BasisBall RIT

«Helgetimen» i veke 14 vert på bana laurdag 9. april kl. 10.00.

15. mars 2016
BasisBall RIT

«Helgetimen» i veke 11 – påske RIT – vert fredag 18. mars kl. 16.30 på bana.

8. mars 2016
BasisBall RIT

«Helgetimen» i veke 10 vert laurdag 12. mars kl. 16.00. Om timen vert ute eller inne vert avgjort seinare i veka.  

29. februar 2016
BasisBall RIT

«Utetimen» i veke 9 vert fredag 4. mars kl. 18.00 i ballbingen.

1. februar 2016
BasisBall RIT

«Helgetimen» i veke 5 vert i hallen søndag 7. februar kl. 18.00.  

1. februar 2016
Årsmøte i Trimgruppa

Det vert halde årsmøte torsdag 04.02.16 kl. 18.30 – møterommet i hallen Sakliste: 1. Godkjenning av innkalling 2. Rekneskap og budsjett 3. Årsmelding 4. Medlemmer trimgruppa/medlemmer Tambarskjelvar 5. Medlemmer i styret – framhald 6. Dugnad EM i April 7. Event.

27. januar 2016
BasisBall RIT

«Helgetimen» i veke 4 vert søndag 31.  januar kl. 12.00 . Dersom hallen er ledig, vert treninga inne.  Sjå Tambar BasisBall på Facebook for nærare beskjed utover i veka.

19. januar 2016
BasisBall RIT

«Helgetimen» i veke 3 vert søndag 24.  januar kl. 19.00 – mest truleg i hallen.

15. januar 2016
BasisBall RIT

«Utetimen» i veke 2 vert laurdag16.  januar kl. 11.00 i ballbingen (mest truleg ute).

7. januar 2016
Trening mandag 11. januar – AVLYST

Hallen er stengt mandag 11. januar, så vi må dessverre avlyse step-intervall treninga kommande veke.