Ski og orientering

22. desember 2016
Åsmunds skiskule 2017

I vinter vert skiskulen i to grupper: For dei frå om lag fire år og oppover til 7-8 år frå kl. 18.00 For dei frå 7-8 år og oppover vert det skiskule frå kl. 18.45. Men alle kan kome før og vere så lenge dei vil! Fellesaktivitetar, rettleiing og leik! Vi planlegg å starte måndag…

25. november 2016
Viktig info om Min Idrett!

Min Idrett Alle medlemmar i Tambarskjelvar ligg inne i vår elektroniske database. Alle medlemmar bør personleg nytte seg av Min Idrett, som du finn her: https://minidrett.nif.no/ Her registrer du deg med ny brukar (velg søk i eksisterande medlemmer). Fra Min idrett kan du: Endre din personlige informasjon (eks. adresseendringer hvis du flytter)Se hvilke funksjoner og…

2. november 2016
Opptur!!

Hei alle. Sprei det glade bodskap til alle som bidrar i frivillig arbeid for å skape gode og trygge rammer i nettopp  ditt nærmiljø.  J J Påmelding i link under. Det er snart duka for ny Opptur – i år tysdag 15. november, kl.1800 – 2100 også i år i Florø. (samfunnshuset)  Målet med arrangementet…

25. september 2016
Ferdig klubbhus før vinteren!

Vi har som mål å ha ferdig klubbhuset (med sanitæranlegg, varmestove og smørebu) før marka frys og snoen kjem. Difor inviterer vi til dugnad kvar laurdag framover, frå omlag kl.10.00 til 15.00. Arne Sunde og Arne Ommedal er godt i gang og skal vere byggeleiarar. Vi skal bygge om brakkene, islolere, kle og få på…

17. september 2016
Orientering – natt og dag 24. og 25.9.

Laurdag den 24.september kl. 20.00 er det KM i nattorientering i Helgåsmarka. Start på ballbana i Stavdalen. Sundag den 25. september er det Haustbløyte på Ramsdalsheia. Fyrste start kl. 13.00  ved Trollstova. Løyper for alle, både for dei som vil prøve seg for fyrste gong – og for røynde stifinnarar! Påmelding til: asmund.berthelsen@icloud.com el. 93237073…

15. september 2016
Alle som jobbar med born og unge i Tambarskjelvar il skal framvise politiattest. Denne skal framvisast innan 15 oktober 2016.

  Krav om politiattest i Tambarskjelvar idrettslag Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok med verknad frå 01.01.2009 at heile norsk idrett skal krevje politiattest for alle som skal utføre oppgåver som inneber eit tillits- eller ansvarsforhold ovanfor mindreårige eller menneske med utviklingshemming. I Tambarskjelvar idrettslag blir ordninga handtert på følgjande…

14. august 2016
Orientering i Helgåsmarka onsdag kl. 18.00!

Komande onsdag, den 17.august er det orienteringsløp i Helgåsmarka. Start ved velteplassen nær Helgås. Merka frå krysset Naustdalsneset/rv 5. Løyper for alle, både for nybyrjarar og røynde o-løparar! Frå utsetting av postane i går, sundag den 14. august.      

22. mai 2016
Tur- og naturopplevingar i Naustdal? Prøv tur-orientering!

Er du ute etter nye tur- og naturoppleveringar? Kring i heile Naustdal.  No er tur-orienteringa for 2016 klar. Med 59 postar plassert ut i åtte ulike område i Naustdal: Seljevollen, Einevoll, Naustdal sentrum, Helgåsmarka, Hydalen, Espelandsstølane, Trodalen og ved Kammen og Åsen i Instedalen. Du finn alt du treng av kart og postbeskrivelsar på turorientering.no…