Informasjon

11. mars 2017
Årsmøte

Tambarskjelvar IL held årsmøte på Håjen kafe fredag 17. mars kl. 18.

13. februar 2017
Årsmøte

Tambarskjelvar IL held årsmøte på Håjen Kafe fredag 17. mars kl. 18.00. Saker til behandling må vere styret i hende innan 1.mars. Sakliste vert kunngjort på Tambarskjelvar IL si heimesida og Firda seinast ei veke før møte. Styret

27. januar 2017
Sunnfjord Triatlon!

  Sunnfjord Triatlon  går av stabelen for 8. gong laurdag 24. Juni 2017 på Sanden i Naustdal. Påmeldinga opnar måndag 3. april. Følg med på vår Facebook-side: facebook.com/SunnfjordTriathlon/?fref=ts

25. november 2016
Viktig info om Min Idrett!

Min Idrett Alle medlemmar i Tambarskjelvar ligg inne i vår elektroniske database. Alle medlemmar bør personleg nytte seg av Min Idrett, som du finn her: https://minidrett.nif.no/ Her registrer du deg med ny brukar (velg søk i eksisterande medlemmer). Fra Min idrett kan du: Endre din personlige informasjon (eks. adresseendringer hvis du flytter)Se hvilke funksjoner og…

2. november 2016
Opptur!!

Hei alle. Sprei det glade bodskap til alle som bidrar i frivillig arbeid for å skape gode og trygge rammer i nettopp  ditt nærmiljø.  J J Påmelding i link under. Det er snart duka for ny Opptur – i år tysdag 15. november, kl.1800 – 2100 også i år i Florø. (samfunnshuset)  Målet med arrangementet…

15. september 2016
Alle som jobbar med born og unge i Tambarskjelvar il skal framvise politiattest. Denne skal framvisast innan 15 oktober 2016.

  Krav om politiattest i Tambarskjelvar idrettslag Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok med verknad frå 01.01.2009 at heile norsk idrett skal krevje politiattest for alle som skal utføre oppgåver som inneber eit tillits- eller ansvarsforhold ovanfor mindreårige eller menneske med utviklingshemming. I Tambarskjelvar idrettslag blir ordninga handtert på følgjande…

4. april 2016
Påmelding Sunnfjord Triathlon 2016

Påmelding til Sunnfjord Triathlon er no opna. De kan melde dykk på her. Besøk og gjerne heimesida. Ved eventuelle spørsmål/kommentarar kan det ta kontakt med oss på facebook sida.

14. mars 2016
Vyrde Tambarmedlem!

Du vil ein av dei nærmaste dagane motta betalingskrav på mobil, e-post eller i posten, for medlemskap i Tambarskjelvar IL. For å delta på aktivitetar i regi av Tambarskjelvar lyt du betale medlemskap i hovudlaget, i tillegg til treningsavgift i særgruppene. Satsar for medlemskap i Tambarskjelvar er: Born under 10 år kr 50,- Born 10-17…

12. mars 2016
Årsmøte Tambar

Fredag 11. mars 2016 heldt Tambarskjelvar årsmøte på Dalen Næringssenter. Det nye Tambarstyret er slik samansett: Leiar Dag-Rune Mallasvik Nestleiar Torgeir Herstad Kasserar Karianne Øygard Medlemsansvarleg Siss May Edvardsen Styremedlem Håkon Svoen Styremedlem Ole Jonny Klopstad 1.vara Marit Stuhaug 2.vara Vidar Slettehaug Vi takka og av Thomas Solheim og Vegard Gillestad i Tambarstyret. I tillegg…

14. februar 2016
Møterommet til Tambar

Møterommet til Tambar i hallen er no rydda ut og vaktmeister vil flytte inn. Om gruppene vil ha møte i nær framtid må ein kanskje høyre med skulen om møtelokale, eller ordne seg på anna vis. Tambar sitt nye rom i Naustdalshallen 2 er nok ikkje klart til innflytting før i mars – april.