Informasjon

15. september 2016
Alle som jobbar med born og unge i Tambarskjelvar il skal framvise politiattest. Denne skal framvisast innan 15 oktober 2016.

  Krav om politiattest i Tambarskjelvar idrettslag Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok med verknad frå 01.01.2009 at heile norsk idrett skal krevje politiattest for alle som skal utføre oppgåver som inneber eit tillits- eller ansvarsforhold ovanfor mindreårige eller menneske med utviklingshemming. I Tambarskjelvar idrettslag blir ordninga handtert på følgjande…

4. april 2016
Påmelding Sunnfjord Triathlon 2016

Påmelding til Sunnfjord Triathlon er no opna. De kan melde dykk på her. Besøk og gjerne heimesida. Ved eventuelle spørsmål/kommentarar kan det ta kontakt med oss på facebook sida.

14. mars 2016
Vyrde Tambarmedlem!

Du vil ein av dei nærmaste dagane motta betalingskrav på mobil, e-post eller i posten, for medlemskap i Tambarskjelvar IL. For å delta på aktivitetar i regi av Tambarskjelvar lyt du betale medlemskap i hovudlaget, i tillegg til treningsavgift i særgruppene. Satsar for medlemskap i Tambarskjelvar er: Born under 10 år kr 50,- Born 10-17…

12. mars 2016
Årsmøte Tambar

Fredag 11. mars 2016 heldt Tambarskjelvar årsmøte på Dalen Næringssenter. Det nye Tambarstyret er slik samansett: Leiar Dag-Rune Mallasvik Nestleiar Torgeir Herstad Kasserar Karianne Øygard Medlemsansvarleg Siss May Edvardsen Styremedlem Håkon Svoen Styremedlem Ole Jonny Klopstad 1.vara Marit Stuhaug 2.vara Vidar Slettehaug Vi takka og av Thomas Solheim og Vegard Gillestad i Tambarstyret. I tillegg…

14. februar 2016
Møterommet til Tambar

Møterommet til Tambar i hallen er no rydda ut og vaktmeister vil flytte inn. Om gruppene vil ha møte i nær framtid må ein kanskje høyre med skulen om møtelokale, eller ordne seg på anna vis. Tambar sitt nye rom i Naustdalshallen 2 er nok ikkje klart til innflytting før i mars – april.

31. desember 2015
Treningscamp med SBR Training

Vi oppfordrar alle våre medlemmer til å delta! Her får du god hjelp inn mot Sunnfjord Triatlon. All informasjon finn det her.

19. desember 2015
Ny avtale med SSF

Tambarskjelvar IL er er veldig glad for å ha fått fornya sponsoravtala vår med Sparebanken Sogn og Fjordane for tre nye år. Les meir her.

1. desember 2015
Bjørn Hundershagen heidra

Bjørn Hundershagen blei tildelt Blått diplom på kretstinget lørdag kveld. Vi gratulerer! Les meir og legg igjen gratulasjon på Facebook.

27. november 2015
Leige av hallen

Ynskjer du å leige hallen? Det er laga eit eige bestillingsskjema som du kan benytte. Meir informasjon om leige av hallen finn du her.

14. juni 2015
Nibbedobbelen

Nibbedobbelen (sykkel og løp frå fjord til fjell i Geiranger)2015 gikk av stabelen laurdag 6.juni.. Løypa er tøff, med 1500 m høgdeforskjell. Der var det med fleire Tambar medlemmar som gjorde det bra. Camilla Savland og Marit Stubhaug blei nr.1 og 2 i dameklassen. Torbjørn Os gjorde det og bra på dobbelen. Ole Andre Reiakvam…

  • 1
  • 2