Informasjon

Tambarskjelvar IL. Logo.
3. januar 2019
Årsmøte 2018

15.mars held Tambarskjelvar Årsmøte for idrettsåret 2018. Årsmøtet er lagt til Håjen Kafe. Saksdokumenta vert gjort tilgjengelege på idrettslaget si internettside seinast ei veke før årsmøtet. Forslag som skal handsamast på årsmøtet, må vere sendt til styret seinast to veker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre naudsynte saksdokument med forslag til årsmøtet vert gjort tilgjengeleg seinast ei veke…

Tambarskjelvar IL. Logo.
31. oktober 2018
Hallvakter Naustdalshallen 2018

Oversikt over dei som har vakt i Naustdalshallen hausten 2018 finn du her: Vaktliste Hallen haust 2018 Vil du verte betre kjent i hallen tilrår vi at du tek ei vakt eller to i løpet av året – Gi ein lyd til styret@tambarskjelvar.no!  

Tambarskjelvar IL. Logo.
11. september 2018
Årshjul Barneidrett og Idrettsskule

Årshjulet for Barneidretten og Idrettsskulen er her! Barneidretten_aarshjul2018_19 Velkomen på kjekk trening!

1. mai 2018
Velkomen til Sunnfjord Triatlon 2018!

Arrangementet går av stabelen 16.juni, og vi har følgjande starttider: Barnetriatlon kl. 12:00 Lang løype kl. 13:00 Kort/lag kl. 14:00 Meld deg på her!

Tambarskjelvar IL. Logo.
1. mai 2018
Årsmelding 2017

Årsmelding 2017 og protokoll frå årsmøtet finn du her:  Årsmelding 2017Protokoll Årsmøte 16.03.2018

Tambarskjelvar IL. Logo.
11. mars 2018
Årsmøte

Tambarskjelvar IL held årsmøte på Dalen Næringsenter fredag 16. mars. kl. 18.30.

Tambarskjelvar IL. Logo.
16. februar 2018
Årsmøte

Tambarskjelvar IL held årsmøte på Dalen Næringsenter fredag 16. mars. kl. 18.30. Saker til behandling må vere styret i hende innan 1. mars.

Tambarskjelvar IL. Logo.
22. april 2017
Nøkkel til Hall

Nøkkel til Naustdalshallen er fjernet frå Best som i fjor. Ta kontakt med Thomas Solheim 46631615 for tilgang.

Tambarskjelvar IL. Logo.
6. april 2017
Årsmelding

Du kan no laste ned årsmeldinga for 2016.

Min Idrett. Skjermbilde.
27. mars 2017
Viktig om medlemskap i Tambarskjelvar IL

Min idrett – mi.nif.no – er ditt personlege utgangspunkt for å bruke idretten sin medlemsdatabase. I idretten sin database finst det omlag 2,5 millionar personar. Alle som er registrert som medlem av eit idrettslag eller med tillitsverv eller andre funksjonar i idretten vert registrert i idretten sine databasar. Det er difor viktig for deg som enkeltmedlem og…