Barneidrett

15. september 2016
Alle som jobbar med born og unge i Tambarskjelvar il skal framvise politiattest. Denne skal framvisast innan 15 oktober 2016.

  Krav om politiattest i Tambarskjelvar idrettslag Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok med verknad frå 01.01.2009 at heile norsk idrett skal krevje politiattest for alle som skal utføre oppgåver som inneber eit tillits- eller ansvarsforhold ovanfor mindreårige eller menneske med utviklingshemming. I Tambarskjelvar idrettslag blir ordninga handtert på følgjande…

22. august 2016
Årshjul barneidretten 16 – 17

  Her finn du årshjulet for barneidretten: aarshjul2016_17_skjerm  

14. oktober 2015
Barneidretten startar 15.oktober

Tambarskjelvar IL inviterer til barneidrett torsdagar kl. 17-18 i Naustdalshallen, for gruppene 2-3 år, 4-5 år og 1. klasse. Første dagen vert det frileik, der foreldre og barn kan nytte utstyret i hallen. Seinare vert det meir organisert trenging med fokus på leik og moro.

14. mars 2015
Skiskuleavslutning på måndag

No har det vore skiskule/skileik i Instedalen kvar måndag sidan 5. januar, og det har vore tåleg bra ver og forhold kvar gong! På måndag som kjem (den 16.3.) er det meldt strålande ver! Då avsluttar vi den organiserte skileiken for denne sesongen. Vi lagar bål, og de kan grille pølser eller anna om de…

12. mars 2015
Endring idrettskulen 9 og 16 april

Judo fekk volleyball sine øvingar i mars og difor vert det volleyball 9 og 16 april.

  • 1
  • 2