Stad: Smak frå Øvre, Kalland

Tid: 17. mars kl. 18:00

Saker må meldast inn seinast 14 dagar før årsmøtet, innan 3.mars. Saker melder du til styret@wordpress-673109-4343678.cloudwaysapps.com.

Helsing Styret