Frivillig i idretten – Kvifor engasjere seg?

Vestland idrettskrets markerer Frivilligåret 2022 og inviterer til gratis fagseminar
i forkant av idrettskretstinget i Førde. Fagseminaret er ope for alle interesserte. Meld deg på i linken!

https://www.idrettsforbundet.no/siteassets/vestland/dokument/om-idrettskretsen/idrettskretsting/2022/invitasjon-fagseminar-2.-april-2022.pdf