Årsmøte for idrettsåret 2021 vert halde 11.mars kl. 18:00, Joker Naustdal på Kalland.

Helsing styret