Dei fyrste postane i årets tur-orientering er sett ut! I området aust for Instedalen skianlegg fin ein 10 postar i kupert terreng med ein del myr, furu- og granskog og og nokre rabbar som er lett å gå på!

Gå inn på turorientering.no/tambarskjelvar for å registrere deg, finne tur og kart. Kartet kostar 50 kr, og ein kan betale på nett. Treng du papirkart sender du melding til Åsmund – på 93237073.