Årsmøte for idrettsåret 2020 vert halde 12.mars kl. 18:00. Fortrinnsvis vil møtet verte halde på Smak frå Øvre, Øvre Kalland, men dette vil avhenge av nasjonale og lokale smitteverntiltak. Grunna smittevern lyt vi ha påmelding til årsmøtet: frist for påmelding er 4.mars til styret@tambarskjelvar.no.

Saker må meldast inn seinast 14 dagar før årsmøtet. Saker melder du til styret@tambarskjelvar.no.

Helsing Styret