No er det meir sno i Naustdal senrum enn i Instedalen! Det er fyrste gonen eg har opplevd.Difor startar Åsmunds skiskule i Øyra Løken nærmiljøanlegg! I morgon måndag den 4.januar kl.18.00!

Beste helsing Åsmund