Stad: Smak frå Øvre, Kalland

Tid: 13. mars kl. 19:00

Saker må meldast inn seinast 14 dagar før årsmøtet. Saker melder du til styret@tambarskjelvar.no.

Helsing Styret