Det var planar om skiskule både på måndagar og torsdagar i vinter. To ting gjorde at det no vert skiskule berre på måndagar: Det er friidrettstrening på torsdagar, og så er det annan idrettsskule med ulike aktivitetar på torsdagskveldane.
Det vert sendt melding direkte til alle dei 45 som har meldt seg på skiskulen!
Og så håpar vi at det snart kjem nok sno! Oppstart måndag den 7.januar kl. 18.00.
Det vert lagt ut melding her og sendt direkte til dei påmelde om det vert avlysing.

Beste helsing
Åsmund