Oversikt over dei som har vakt i Naustdalshallen hausten 2018 finn du her: Vaktliste Hallen haust 2018

Vil du verte betre kjent i hallen tilrår vi at du tek ei vakt eller to i løpet av året – Gi ein lyd til styret@wordpress-673109-4343678.cloudwaysapps.com!