Tambarskjelvar IL starta opp sykkel og triatlon undergruppe i 2017. Fellesøkter tirsdager blir lagt opp til å passe alle (1,5-2 timer) og økter på søndager er forbeholdt dei vaksne  (2-3 timer).

Fellestrening blir annonsert på vår Facebook side: https://www.facebook.com/groups/1485969084768240/