For dei som vil trimme og samstundes bli betre kjent i Naustdal har orienteringsgruppa i Tambarskjelvar to tilbod i sommar: Turorientering og Stolpejakt.
Alt du treng finn du på nettet:
Stolpejakta er gratis, medan karta til   turorientering kostar 50 kr pr. stk.
Det er postar eller stolpar i Russenes Friluftsområde, ved Naregga, i Naustdal sentrum, i Sundeåsen, ved Instedalen skianlegg, Vonaområdet og i Helgåsmarka.
God tur og god jakt!
Turorienteringspost ved Dettefossen!