Årsmelding 2017 og protokoll frå årsmøtet finn du her:  Årsmelding 2017Protokoll Årsmøte 16.03.2018