Grupper

Tambarskjelvar IL. Logo.
6. mai 2018
Sunnfjord Triatlon – Treng du lisens?

Du er sjølv ansvarleg for å ha gyldig lisens til start. Frå 2018 vert lisensordninga administrert gjennom Norges Idrettsforbund sitt IT-system: KlubbAdmin og SportsAdmin. Det gjer at du får dine resultat og ranking på din Idretts-CV! Korleis kjøpe lisens Betaling av lisens krev at du som utøvar er lagt inn i SportsAdmin av klubben din….

6. mai 2018
Har du betalt for medlemskapet ditt?

Medlemskontingenten er din inngangsbillett til Tambarskjelvar sine aktivitetar, forsikringar og klubbrabattar. Du er sjølv ansvarleg for ditt eige medlemskap og for at kontingent er betalt!   Du får full oversikt over familien sine aktivitar om du nyttar Min Idrett! No får du òg Min Idrett på mobil!