Tambarskjelvar IL held årsmøte på Dalen Næringsenter fredag 16. mars. kl. 18.30. Saker til behandling må vere styret i hende innan 1. mars.

Sakliste vert kunngjort på Tambarskjelvar IL si heimesida og Firda seinast ei veke før møte.

Styret