Det vert mørke (natt)orientering komande torsdag den 2. november kl. 18.00 ved Kletten i Naustdal! Det vert i år løyper for både ungar og vaksne – og både korte og lange – og lette og vanskelege!

Arrangementet er eit samarbeid melomm barneidretten/idrettsskulen, Barnas Turlag og ski- og orienteringsgruppa i Tambarskjelvar.

Vi fyrer opp bålpanne og serverer varmt å drikke!