14 dagar etter valet inviterer Ski- og o-gruppa i Tambarskjelvar til orienteringshelg! Det startar med nattorientering i Instedalen skianlegg på fredagskvelden og held fram med den tradisjonelle haustbløyta dagen etter med start på vegen mot Horstad-stølen!

Det er ope for alle å delta og prøve seg på orientering! Håpar at det er mange naustedølingar som vil prøve seg! Løyper for både nybyrjarar og erfarne!

Påmelding til Åsmund Berthelsen – 93237073 eller asmund.berthelsen@icloud.com

Haustnatt 2017

Innbyding Haustbløyta-2017