Masse orientering onsdag den 9. august kl. 18.00 i Instedalen Skianlegg

Nær-o-løp med løyper for alle (nybyrjarar og erfarne)
Stolpejakt – med kart og mobil.
Tur-orientering

 

Ski- og o-gruppa i Tambarskjelvar