29. august 2017
Orientering natt og dag – 22. og 23. september!

14 dagar etter valet inviterer Ski- og o-gruppa i Tambarskjelvar til orienteringshelg! Det startar med nattorientering i Instedalen skianlegg på fredagskvelden og held fram med den tradisjonelle haustbløyta dagen etter med start på vegen mot Horstad-stølen! Det er ope for alle å delta og prøve seg på orientering! Håpar at det er mange naustedølingar som…