Tambarskjelvar IL gjennomførte fredag  kveld sitt  årsmøte.
Alle som var på val i styret tok gjenvalg:

Styret består av:
Leiar Dag-Rune Mallasvik
Nestleiar Torgeir Herstad
Kasserar Karianne Øygard
Sekretær Siss May Edvardsen
Styremedlem Ole Jonny Klopstad
Styremedlem Håkon Svoen

Gruppeleiarane er:
Volleyball Marina Gjøringbø
Fotball Frank Cirotzki
Vektløfting Jørn Helgheim
Trimgruppa Linda Angvik
Hundekjøyrar Per Tore Hove
Bogeskyting Jarle Halbrend
Ski og orientering Arne Ommedal
Barneidretten Arne Kringlen
Friidrett Jan Magne Åsnes
Sykkel og Triatlon (Ny gruppe) Vidar Slettehaug