Tambarskjelvar IL held årsmøte på Håjen kafe fredag 17. mars kl. 18.

SAKLISTE

Opning ved leiar.

 1. Godkjenning av innkalling og sakliste.
 2. Val av møteleiar og sekretær.
 3. Val av 2 til å skive under møteboka.
 4. Årsmelding TIL 2016.
 5. Årsmelding EM 2016.
 6. Framlegg til arbeidsplan TIL 2017.
 7. Årsmelding og arbeidsplaner frå særgrupper 2016.
 8. Rekneskap / Budsjett TIL 2016.
 9. Revisormelding
 10. Etablering av Triatlon og Sykkelgruppe Tambarskjelvar IL
 11. Driftsleiar hall 1 og 2
 12. Honorar styre i Tambarskjelvar
 13. Medlemskontingent.
 14. Val etter lovene.

Etter årsmøtet vert det servering.

Vel møtt!

Styret