Tambarskjelvar IL held årsmøte på Håjen Kafe fredag 17. mars kl. 18.00.

Saker til behandling må vere styret i hende innan 1.mars.

Sakliste vert kunngjort på Tambarskjelvar IL si heimesida og Firda seinast ei veke før møte.

Styret