Det vert årsmøte i Trimgruppa
Tid: Torsdag 09.02.17 kl. 19.00
Stad: Møterommet i hallen

Sakliste:
1. Godkjenning av innkalling
2. Rekneskap og budsjett
3. Årsmelding- frist 10. Februar
4. Medlemmer trimgruppa/medlemmer Tambarskjelvar
5. Medlemmer i styret-framhald
6. Saker som kjem til