Min Idrett

Alle medlemmar i Tambarskjelvar ligg inne i vår elektroniske database. Alle medlemmar bør personleg nytte seg av Min Idrett, som du finn her:

https://minidrett.nif.no/

Her registrer du deg med ny brukar (velg søk i eksisterande medlemmer).

Fra Min idrett kan du:

Endre din personlige informasjon (eks. adresseendringer hvis du flytter)Se hvilke funksjoner og verv som er registrert på deg.

Betale for dine lisenser og skrive ut lisenskort

Melde deg på og betale kurs

Melde deg på og betale arrangementer / konkurranser / stevner (ikke alle idretter)

Registrere din familie og gjøre de samme operasjonene for hele familien.

Betaling

Nå kan du også bruke Min idrett til og melde deg på og betale for lisenser, konkurranser, arrangementer og kurs. Foreldre kan få en samlet oversikt over medlemskapene til sine barn, og gjøre påmelding og betaling for disse på ett sted.